Informujemy o możliwości telefonicznego kontaktu z duszpasterzami naszego klasztoru.

W sytuacji pandemii, wobec zachęt do pozostawania w naszych domach, bezpośredni kontakt duszpasterski stał się utrudniony, a niekiedy wręcz niemożliwy. Osoby potrzebujące rozmowy z duszpasterzem zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

tel. 12 362 69 29

Dzwoniąc pod powyższy numer telefonu można uzyskać połączenie z jednym z braci dominikanów. W najbliższym tygodniu dyżur pełnimy w godzinach 10-12, 15-21.

 

Osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego zachęcamy do skorzystania z całodobowego telefonu Ośrodka Interwencji Kryzysowej: 12 421 92 82 (lub 502 273 430 w godzinach 8:00-20:00).