Nasze cele

Chronimy człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną, niesiemy pomoc ludziom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej, a także ich bliskim i przyjaciołom. Głównym celem pracy Ośrodków jest pomoc konkretnym osobom, a nie spór z określonymi grupami.

Jak działamy

W naszych działaniach koncentrujemy się na zidentyfikowaniu moralnie negatywnego wpływu psychologicznego i ideologicznego niezależnie od jego pochodzenia oraz na ochronie przed takim wpływem osoby lub grupy. Kierujemy się przy tym dobrem osoby zagwarantowanym między innymi w Deklaracji Praw Człowieka.

Informujemy / edukujemy

W związku z tym zainteresowanym osobom przekazujemy wszystkie informacje, jakie posiadamy o konkretnej grupie – zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Korzystając z opracowań własnych grupy, informacji religioznawczych oraz doświadczenia Ośrodka. Udostępniamy również informacje dotyczące metod manipulacji i rozbijania osobowości stosowanych przez sekty, podajemy sposoby przeciwdziałania im oraz zasady postępowania wobec osób uwikłanych w sekciarski typ przynależności.

Podchodzimy indywidualnie

Każda osoba reaguje inaczej w kontakcie z grupą o charakterze sekty. Dlatego uznajemy, że w konkretnej sytuacji potrzebne jest indywidualne podejście do zagadnienia szkodliwości grupy. Nie prowadzimy więc „katalogu sekt” i etykietowanie grup nie jest naszym celem. Udostępniamy natomiast informacje, w oparciu, o które osoba zainteresowana może sama sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu dana grupa jest szkodliwa dla niej lub dla innych.

Pomagamy bez względu na wyznanie

Przynależność do Kościoła katolickiego nie jest warunkiem uzyskiwania pomocy w naszych ośrodkach.

Zakres pracy
  • informowanie
  • profilaktyka
  • terapia psychologiczna
  • mediacja
  • interwencja
Kontakt

Centrum jest czynne we wtorki od godz. 16.00 do 19.00.
Konsultacje telefoniczne w każdy czwartek w godz. 9.00-12.00.

Przerwa wakacyjna: ośrodek zamknięty w lipcu i sierpniu.
Zimowa przerwa świąteczna: ośrodek zamknięty od 20 grudnia do 7 stycznia.

Prowincjalny koordynator Ośrodków: Emil Smolana OP

Nr konta

68 1600 1374 1849 2174 0000 0027
Dominikańskie Centrum Informacji o NRR i Sektach

Jeżeli jesteś w posiadaniu książek i materiałów własnych grup, które mogłyby pomóc w naszej pracy i chciałbyś je nam przekazać, to wyślij je na adres ośrodka