Wspólnotę tworzą osoby dorosłe, małżeństwa jak i osoby niezamężne, które corocznie deklarują przynależność do Wspólnoty.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu (w dzień powszedni) na terenie klasztoru O.O. Dominikanów.
Podczas tych spotkań dzielimy się doświadczeniem Boga w naszym życiu w oparciu o lekturę Pisma Świętego i wybranych tekstów o wierze, a na zakończenie odmawiamy wspólnie nieszpory.

Każdy z nas stara się również indywidualnie poznawać Boga poprzez codzienną modlitwę, udział w Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia oraz regularną Spowiedź.

Przystąpienie do Wspólnoty jest możliwe po okresie przygotowania. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: