Ogłoszenie nr 2

04.06.2019r.

Klasztor OO. Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dwóch Ekspertyz technicznych dla budynku Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie (ul. Stolarska 12) oraz dla budynku Oficyny przy ul. Stolarskiej 6, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynków klasztornych OO. Dominikanów w Krakowie” złożył następujący wykonawca:

BIURO PROJEKTOWO INWESTYCYJNE „Alfaprojekt” Andrzej Sygnarowicz.

 

15.05.2019 r.

Klasztor OO. Dominikanów z siedzibą w Krakowie, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dwóch ekspertyz technicznych dla budynku Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie (ul. Stolarska 12) oraz dla budynku Oficyny przy ul. Stolarskiej 6, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynków klasztornych OO. Dominikanów w Krakowie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ekspertyza techniczna – dokumentacja konkursowa