Bracia

Piotr Ciuba OP

przeor klasztoru

Kontakt

Wiesław Szymona OP

tłumacz, asystent kościelny miesięcznika „List” i miesięcznika „Biblia krok po kroku”

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 292

Kontakt

Mirosław Kur OP

Józef Pociecha OP

asystent fraterni III Zakonu św. Ojca Dominika

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 224

Marcin Babraj OP

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 231

Jan Andrzej Kłoczowski OP

emerytowany wykładowca Wydz. Filozofii UPJPII, wykładowca Kolegium, UPJPII i UJ, duszpasterz absolwentów,
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 12.00

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 238

Kontakt

Jan Zając OP

Lucjan Puzoń OP

opiekun Bractwa Różańcowego i Różańca Wieczystego

Kontakt

Janusz Skęczek OP

kapelan sióstr Zgromadzenia św. Dominika, mieszka przy Al. Kasztanowej

Kontakt

Józef Puciłowski OP

wicedyrektor DIH, emerytowany wykładowca Kolegium, spowiednik braci studentów
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 13.30

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 280

Kontakt

Paweł Maliński OP

infirmarz konwentu

Kontakt

Mirosław Pilśniak OP

pracuje w Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym, prowadzi przygotowanie do małżeństwa (kurs weekendowy)

Kontakt

Jarosław Kupczak OP

Kierownik katedry antropologii teologicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII. Wykłada także w Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie i w Filozoficzno-Teologicznym Kolegium Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Prezes polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 209

Kontakt

Grzegorz Chrzanowski OP

radny konwentu, lektor konwentu, wykładowca Kolegium i UPJPII, członek Komisji ds. Życia Umysłowego Prowincji

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 292

Kontakt

Ireneusz Wysokiński OP

archiwista Prowincji, spowiednik braci studentów, asystent fraterni Świeckich św. Alberta Wielkiego „Odrowąż” , współpracownik Dominikańskiego Ośrodka Historycznego w Vasvár

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 273, 226

Kontakt

Krzysztof Parol OP

Cyprian Klahs OP

magister braci studentów

Kontakt

Robert Plich OP

wicerektor i wykładowca Kolegium

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 219

Kontakt

Marek Kołtyś OP

zakrystian mniejszy

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 322

Kontakt

Tomasz Franc OP

submagister studentatu, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje m. in. w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13, wew. 305

Kontakt

Rafał Jereczek OP

submagister studentatu, odpowiedzialny za „Wieczory dla zakochanych”

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 350

Kontakt

Paweł Klimczak OP

Rektor Kolegium, członek Komisji ds. Życia Umysłowego Prowincji, radny konwentu, prezes Fundacji „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, krajowy asystent „Caritas Christi”

zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 10.30

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 417

Kontakt

Maciej Soszyński OP

syndyk konwentu, wiceprezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13

Kontakt

Janusz Kaczmarek OP

kierownik Centralnego Katalogu Bibliotecznego, zakrystian większy, członek Komisji Bibliotecznej

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 284

Kontakt

Andrzej Morka OP

Bibliotekarz Studium i konwentu

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 250

Kontakt

Dawid Kusz OP

kantor konwentu, wykładowca na Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, sekretarz czasopisma „Pro Musica Sacra”, członek Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej, dyplomant Akademii Muzycznej w Krakowie
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 239

Kontakt

Tomasz Gałuszka OP

dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, członek Komisji ds. Życia Umysłowego Prowincji, wykładowca Kolegium i UPJPII, opiekun kościoła św. Idziego, redaktor Folia Historica Cracoviensia, sekretarz Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem (PAU)

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 332

Kontakt

Janusz Pyda OP

duszpasterz Beczki, wykładowca Kolegium i DSFiT
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 20.20

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 329

Kontakt

Łukasz Miśko OP

dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, opiekun anglojęzycznej mszy św. w kościele św. Idziego, prowadzi przygotowanie do małżeństwa (kurs 4-tygodniowy)

Kontakt

Łukasz Wiśniewski OP

Dominik Jarczewski OP

wykładowca Kolegium, duszpasterz grupy „Chrześcijanin XXI w.”

Kontakt

Fabian Stanisz OP

zakrystian mniejszy

Kontakt

Paweł Pawlikowski OP

duszpasterz Współnoty Uwielbienia i Ewangelizacji „Janki”

Kontakt

Tomasz Samulnik OP

opiekun grupy „Łanowa”, doktorant UŚ

Kontakt

Marek Rozpłochowski OP

duszpasterz „Przystani”, w niedzielę zwykle odprawia mszę o 19.00

Kontakt

Wojciech Sznyk OP

Wicedyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, duszpasterz katechumenatu

Kontakt

Krzysztof Kozioł OP

Sekretarz Kolegium Filozoficzno-Teologicznego, asystent Kliki, socjoterapeuta, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia, prowadzi konsultacje psychoterapeutyczno-duchowe oraz gabinet w fundacji „Brat Słońce”

Kontakt

Paweł Szylak OP

duszpasterz „Beczki”, w niedzielę zwykle odprawia mszę o 20.20

Kontakt

Oleksandr Orikhovskiy