Bracia

Piotr Ciuba OP

przeor klasztoru

Kontakt

Wiesław Szymona OP

tłumacz, asystent kościelny miesięcznika „List” i miesięcznika „Biblia krok po kroku”

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 292

Kontakt

Józef Pociecha OP

asystent fraterni III Zakonu św. Ojca Dominika

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 224

Marcin Babraj OP

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 231

Jan Andrzej Kłoczowski OP

emerytowany wykładowca Wydz. Filozofii UPJPII, wykładowca Kolegium, UPJPII i UJ, duszpasterz absolwentów,
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 12.00

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 238

Kontakt

Jan Zając OP

Lucjan Puzoń OP

opiekun Bractwa Różańcowego i Różańca Wieczystego

Kontakt

Janusz Skęczek OP

Józef Puciłowski OP

wicedyrektor DIH, wykładowca Kolegium, spowiednik braci studentów
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 13.30

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 280

Kontakt

Paweł Maliński OP

Jarosław Kupczak OP

Kierownik katedry antropologii teologicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII. Wykłada także w Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie i w Filozoficzno-Teologicznym Kolegium Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Prezes polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 209

Kontakt

Grzegorz Chrzanowski OP

wykładowca Kolegium i UPJPII

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 292

Kontakt

Ireneusz Wysokiński OP

archiwista Prowincji, spowiednik braci studentów, asystent fraterni Świeckich św. Alberta Wielkiego „Odrowąż” , współpracownik Dominikańskiego Ośrodka Historycznego w Vasvár

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 273, 226

Kontakt

Krzysztof Parol OP

kapelan sióstr Zgromadzenia św. Dominika, mieszka przy Al. Kasztanowej

Kontakt

Cyprian Klahs OP

magister braci studentów

Kontakt

Robert Plich OP

wice-rektor i wykładowca Kolegium, Prowincjalny Promotor Formacji Stałej
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. w kościele św. Idziego o godz. 10.30

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 219

Kontakt

Marek Kołtyś OP

zakrystian mniejszy

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 322

Kontakt

Tomasz Franc OP

submagister studentatu, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje m. in. w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13, wew. 305

Kontakt

Rafał Jereczek OP

submagister studentatu, odpowiedzialny za wieczory dla zakochanych

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 350

Kontakt

Paweł Klimczak OP

rektor i wykładowca Kolegium
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 10.30

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 417

Kontakt

Maciej Soszyński OP

wiceprezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, opiekun katechumenatu

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13

Kontakt

Janusz Kaczmarek OP

Zakrystian większy, kierownik Centralnego Katalogu Bibliotecznego

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 284

Kontakt

Andrzej Morka OP

Bibliotekarz Studium i konwentu

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 250

Kontakt

Dawid Kusz OP

kantor konwentu, wykładowca na Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, sekretarz czasopisma „Pro Musica Sacra”, członek Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej, dyplomant Akademii Muzycznej w Krakowie
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 239

Kontakt

Tomasz Gałuszka OP

dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, wykładowca Kolegium i UPJPII

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 332

Kontakt

Janusz Pyda OP

duszpasterz Beczki, wykładowca Kolegium i DSFiT
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 20.20

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 329

Kontakt

Piotr Skonieczny OP

lektor konwentu, wykładowca Kolegium i Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII
w niedzielę najczęściej odprawia Mszę św. o 17.00

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 392

Kontakt

Łukasz Miśko OP

Dominik Jarczewski OP

Fabian Stanisz OP

Paweł Pawlikowski OP

Tomasz Samulnik OP

opiekun grupy „Łanowa”, doktorant UŚ

Kontakt

Marek Rozpłochowski OP

duszpasterz „Przystani”, w niedzielę zwykle odprawia mszę o 19.00

Kontakt

Wojciech Sznyk OP

Wicedyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

Kontakt

Krzysztof Kozioł OP

Sekretarz Kolegium Filozoficzno-Teologicznego

Kontakt

Paweł Szylak OP

duszpasterz „Beczki”, w niedzielę zwykle odprawia mszę o 20.20

Kontakt

Piotr Oleś OP

Duszpasterz „Przystani”

Kontakt

Oleksandr Orikhovskiy