Bracia

Imię i nazwisko OP

emerytowany wykładowca Wydz. Filozofii UPJPII, wykładowca Kolegium, UPJPII i UJ, duszpasterz absolwentów,
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 12.00

Kontakt

Piotr Ciuba OP

przeor klasztoru

Wyślij wiadomość

Cyprian Wichrowicz OP

emerytowany wykładowca Kolegium

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 218

Kontakt

Wiesław Szymona OP

tłumacz, asystent kościelny miesięcznika „List” i miesięcznika „Biblia krok po kroku”

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 292

Józef Pociecha OP

penitencjarz bazyliki, kapelan mniszek na Gródku, asystent fraterni III Zakonu św. Ojca Dominika

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 224

Marcin Babraj OP

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 231

Józef Puciłowski OP

wicedyrektor DIH, wykładowca Kolegium, spowiednik braci studentów
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 13.30

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 280

Jan Andrzej Kłoczowski OP

emerytowany wykładowca Wydz. Filozofii UPJPII, wykładowca Kolegium, UPJPII i UJ, duszpasterz absolwentów,
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 12.00

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 238

Lucjan Puzoń OP

Jakub Kruczek OP

magister braci studentów
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 10.30

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 288

Andrzej Pastuła OP

zakrystian, infirmarz, opieka nad ubogimi

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 207, 212

Jarosław Kupczak OP

Kierownik katedry antropologii teologicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII. Wykłada także w Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie i w Filozoficzno-Teologicznym Kolegium Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Prezes polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 209

Kontakt

Grzegorz Chrzanowski OP

wykładowca Kolegium i UPJPII

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 292

Ireneusz Wysokiński OP

archiwista Prowincji, spowiednik braci studentów, asystent fraterni Świeckich św. Alberta Wielkiego „Odrowąż” , współpracownik Dominikańskiego Ośrodka Historycznego w Vasvár

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 273, 226

Robert Plich OP

wice-rektor i wykładowca Kolegium, Prowincjalny Promotor Formacji Stałej
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. w kościele św. Idziego o godz. 10.30

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 219

Marek Kołtyś OP

zakrystian mniejszy

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 322

Karol Karbownik OP

duszpasterz rodzin, przygotowanie do sakrament małżeństwa (kursy weekendowe), opiekun gości, spowiednik studentatu

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13

Tomasz Franc OP

submagister studentatu, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje m. in. w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13, wew. 305

Rafał Jereczek OP

submagister studentatu, odpowiedzialny za wieczory dla zakochanych

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 350

Paweł Klimczak OP

rektor i wykładowca Kolegium
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 10.30

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 417

Maciej Soszyński OP


kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13

Jakub Nesterowicz OP

duszpasterz Wspólnoty Uwielbienia i Ewangelizacji „Janki”

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13

Janusz Kaczmarek OP

Zakrystian większy, kierownik Centralnego Katalogu Bibliotecznego

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 284

Radosław Broniek OP

Dyrektor Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, duszpasterz Wspólnoty Uwielbienia i Ewangelizacji Janki

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 267, 291

Jacek Truszczyński OPkontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 343

Andrzej Morka OP

Bibliotekarz Studium i konwentu

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 250

Damian Mrugalski OP

liturgista konwentu, wykładowca Kolegium, prowadzi czterotygodniowy kurs przedmałżeński
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 17.00

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 259

Dawid Kusz OP

kantor konwentu, wykładowca na Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, sekretarz czasopisma „Pro Musica Sacra”, członek Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej, dyplomant Akademii Muzycznej w Krakowie
kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 239

Marcin Dejnaka OP

https://dominikanie.pl/adresy_braci.php?brat=341

Tomasz Gałuszka OP

dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, wykładowca Kolegium i UPJPII
czasowo przebywa w USA

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 332

Janusz Pyda OP

duszpasterz Beczki, wykładowca Kolegium i DSFiT, animator Szkoły Czytania
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 20.20

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 329

Piotr Skonieczny OP

lektor konwentu, wykładowca Kolegium i Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII
w niedzielę najczęściej odprawia Mszę św. o 17.00

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 392

Lucjan Sobkowicz OP

syndyk konwentu, asystetn Fraterni III Zakonu
w niedzielę najczęściej odprawia Mszę św. o 21.30

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 349

Dominik Jurczak OP

https://dominikanie.pl/adresy_braci.php?brat=393

Marcin Karwacki OP

duszpasterz „Kliki”, sekretarz Kolegium Filozoficzno-Teologicznego

kontakt
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13

Tomasz Samulnik OP

Grzegorz Doniec OP

Marek Rozpłochowski OP

Paweł Szylak OP