Bracia

Piotr Ciuba OP

przeor klasztoru

Kontakt

Wiesław Szymona OP

tłumacz, asystent kościelny miesięcznika „List” i miesięcznika „Biblia krok po kroku”

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 292

Kontakt

Mirosław Kur OP

Józef Pociecha OP

asystent fraterni III Zakonu św. Ojca Dominika

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 224

Marcin Babraj OP

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 231

Jan Andrzej Kłoczowski OP

emerytowany wykładowca Wydz. Filozofii UPJPII, wykładowca Kolegium, UPJPII i UJ, duszpasterz absolwentów,
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 12.00

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 238

Kontakt

Jan Zając OP

Lucjan Puzoń OP

opiekun Bractwa Różańcowego i Różańca Wieczystego

Kontakt

Józef Puciłowski OP

wicedyrektor DIH, emerytowany wykładowca Kolegium, spowiednik braci studentów
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 13.30

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 280

Kontakt

Józef Zborzil OP

Stefan Norkowski OP

Paweł Maliński OP

infirmarz konwentu

Kontakt

Mirosław Pilśniak OP

pracuje w Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym, prowadzi przygotowanie do małżeństwa (kurs weekendowy)

Kontakt

Jarosław Kupczak OP

Kierownik katedry antropologii teologicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII. Wykłada także w Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie i w Filozoficzno-Teologicznym Kolegium Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Prezes polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 209

Kontakt

Grzegorz Chrzanowski OP

radny konwentu, lektor konwentu, wykładowca Kolegium i UPJPII, członek Komisji ds. Życia Umysłowego Prowincji

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 292

Kontakt

Ireneusz Wysokiński OP

archiwista Prowincji, spowiednik braci studentów, asystent fraterni Świeckich św. Alberta Wielkiego „Odrowąż” , współpracownik Dominikańskiego Ośrodka Historycznego w Vasvár

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 273, 226

Kontakt

Krzysztof Parol OP

Cyprian Klahs OP

magister braci studentów

Kontakt

Robert Plich OP

wicerektor i wykładowca Kolegium

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 219

Kontakt

Przemysław Zalewski OP

Marcin Jeleń OP

Marek Kołtyś OP

zakrystian mniejszy

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 322

Kontakt

Tomasz Franc OP

submagister studentatu, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje m. in. w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13, wew. 305

Kontakt

Rafał Jereczek OP

submagister studentatu, odpowiedzialny za „Wieczory dla zakochanych”

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 350

Kontakt

Paweł Klimczak OP

Rektor Kolegium, członek Komisji ds. Życia Umysłowego Prowincji, radny konwentu, prezes Fundacji „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, krajowy asystent „Caritas Christi”

zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 10.30

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 417

Kontakt

Maciej Soszyński OP

syndyk konwentu, wiceprezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13

Kontakt

Janusz Kaczmarek OP

kierownik Centralnego Katalogu Bibliotecznego, zakrystian większy, członek Komisji Bibliotecznej

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 284

Kontakt

Andrzej Morka OP

Bibliotekarz Studium i konwentu

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 250

Kontakt

Dawid Kusz OP

kantor konwentu, wykładowca na Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, sekretarz czasopisma „Pro Musica Sacra”, członek Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej, dyplomant Akademii Muzycznej w Krakowie
tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 239

Kontakt

Tomasz Gałuszka OP

dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, członek Komisji ds. Życia Umysłowego Prowincji, wykładowca Kolegium i UPJPII, opiekun kościoła św. Idziego, redaktor Folia Historica Cracoviensia, sekretarz Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem (PAU)

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 332

Kontakt

Janusz Pyda OP

duszpasterz Beczki, wykładowca Kolegium i DSFiT
zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 20.20

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 329

Kontakt

Łukasz Miśko OP

dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, opiekun anglojęzycznej mszy św. w kościele św. Idziego, prowadzi przygotowanie do małżeństwa (kurs 4-tygodniowy)

Kontakt

Łukasz Wiśniewski OP

Dominik Jarczewski OP

wykładowca Kolegium, duszpasterz grupy „Chrześcijanin XXI w.”

Kontakt

Fabian Stanisz OP

zakrystian mniejszy

Kontakt

Tomasz Samulnik OP

opiekun grupy „Łanowa”, doktorant UŚ

Kontakt

Marek Rozpłochowski OP

duszpasterz „Przystani”, w niedzielę zwykle odprawia mszę o 19.00

Kontakt

Wojciech Sznyk OP

Wicedyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, duszpasterz katechumenatu

Kontakt

Krzysztof Kozioł OP

Sekretarz Kolegium Filozoficzno-Teologicznego, asystent Kliki, socjoterapeuta, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia, prowadzi konsultacje psychoterapeutyczno-duchowe oraz gabinet w fundacji „Brat Słońce”

Kontakt

Paweł Szylak OP

duszpasterz „Beczki”, w niedzielę zwykle odprawia mszę o 20.20

Kontakt

Oleksandr Orikhovskiy