Wszystkich, którym bliski jest charyzmat dominikański zapraszamy na całonocne czuwanie 27/28 lipca. Naszą modlitwę rozpoczniemy o 21.00 razem z generałem Zakonu, bratem Bruno Cadoré OP.

 

ŚDM u Dominikanów

 

Za wstawiennictwem Świętych Dominikańskich, będziemy modlić się, by Pan uzdolnił nas do miłosierdzia i dał wrażliwe serca, otwarte na potrzeby innych. W modlitwie towarzyszyć nam będą relikwie św. Jacka, patrona Polskiej Prowincji Dominikanów i bł. Pier Giorgia Frassatiego, patrona młodzieży.

W bazylice

Całonocne czuwanie to czas spotkania ze Świętymi Dominikańskimi. Każdej postaci towarzyszyć będzie opowieść o historii jego życia oraz modlitwa bliska ich sercu, która pozwoli nam jeszcze bardziej poznać charyzmat świętego.

21:00 – Msza Święta, Rozpoczęcie Nocy Czuwania
23:30 – Święty Dominik – konferencja
00:00 – Święty Jacek – różaniec i błogosławieństwo relikwiami
01:30 – Święty Tomasz -adoracja Najświętszego Sakramentu i hymn eucharystyczny św. Tomasza
02:30 – Święta Katarzyna Ricci – Kantyk o Męce Pańskiej św. Katarzyny oraz adoracja Krzyża
03:30 – Męczennicy Dominikańscy – koronka do Bożego Miłosierdzia
04:30 – Błogosławiony Pier Giorgio Frassati – wielbienie i modlitwa wstawiennicza
05:30 – Wszyscy Święci Dominikańscy – Procesja wraz z Litanią do Wszystkich Świętych
06:00 – Jutrznia
06:30 – Zakończenie

 

W kapitularzu

Strefa Dominikańska pozwoli na pogłębienie wiedzy o Zakonie, odkrycie na nowo jego charyzmatu i poznanie wielu postaci z nim związanych. Będzie to miejsce przepełnione duchowością św. Dominika i jego następców.

22.30 – spotkanie z Generałem – wygłoszenie kilku zdań o charyzmacie
23.00 – konferencja Rodziny Dominikańskiej
03.00 – Świadectwa braci – świadectwa nawrócenia lub powołania
04.30 – wykład o historii Zakonu Kaznodziejskiego