Uwielbienie

Od tego wszystko się zaczyna – od życia uwielbieniem Pana. Na cotygodniowych czwartkowych spotkaniach otwartych Jankowicze najpierw biorą udział w Mszy Świętej – najdoskonalszej Ofierze Uwielbienia – a po niej modlą się, wielbiąc Boga głośno lub adorując Go w milczeniu.

Ewangelizacja

Janki podejmują wiele posług ewangelizacyjnych – organizują REO (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy), głoszą rekolekcje w szkołach i w parafiach, przygotowują młodzież do bierzmowania, ewangelizują podczas takich akcji, jak np. CCC, Jestem! czy Przystanek Jezus. Sami też starają się wciąż na nowo ewangelizować i nawracać – uczestniczą we wspólnotowych rekolekcjach, biorą udział w kursach ewangelizacyjnych (np. kurs Pawła), a od 2014 roku prowadzą Jankową grupę w Pielgrzymce Dominikańskiej na Jasną Górę.

Wspólnota

Podstawową formą bycia Jankowiczem jest przynależność do kilkuosobowej zamkniętej grupki dzielenia. Oprócz tego, w Jankach są też diakonie – grupy, które przechodzą wspólną formację i w określony sposób posługują Kościołowi. Coraz większą część wspólnoty stanowią małżeństwa.

Więcej informacji o działalności wspólnoty i podejmowanych przez nią inicjatywach można znaleźć na stronie: www.janki.krakow.dominikanie.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/JankiDominikanieKrakow