Założyliśmy Fundację „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, ponieważ dostrzegamy wyraźną potrzebę edukacji w zakresie podstaw filozoficznych i teologicznych.

Za pomocą nowoczesnych projektów, skierowanych przede wszystkim do ludzi świeckich, chcielibyśmy szukać odpowiedzi na pytania najważniejsze.

Statutowa misja naszej fundacji to:
  • – rozpowszechnianie filozoficznej i teologicznej myśli chrześcijańskiej
  • – wspieranie rozwoju duchowego i intelektualnego młodych ludzi
  • – działalność w zakresie nauki i edukacji
  • – działalność w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury, nauki i tradycji
Do głównych form naszej działalności należą:
  • – studia z zakresu filozofii i teologii
  • – wykłady i sympozja naukowe serie
  • – wydawnicze multimedialne projekty edukacyjne
  • – wszystko to, co jeszcze uda nam się w przyszłości wspólnie wypracować

 

Fundacja powstała 1 grudnia 2010 roku.