Intencje przyjmowane są po Mszach św. w zakrystii oraz podczas dyżuru duszpasterskiego.

Niedziele i święta

8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.30 (oprócz VII i VIII), 17.00, 19.00, 20.20, 21.30

Dni powszednie

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.00, 19.30

 

W zakrystii można zamawiać intencje, w których odprawiamy Msze św. w Bazylice Trójcy Świętej. Oprócz indywidualnych intencji zarówno za żywych jak i za zmarłych, przez cały rok odprawiamy także Msze św. w intencji zmarłych poleconych naszej modlitwie na kartkach wypominkowych. Eucharystia w intencji zmarłych – tzw. Msza „roczna” jest sprawowana w pierwsze poniedziałki miesiąca o godz. 18.00. Przed tą mszą odmawiamy różaniec za zmarłych. Kartki z imionami zmarłych prosimy składać osobiście lub listownie w zakrystii. Możliwe jest też zamówienie Mszy świętej gregoriańskiej za zmarłych (cykl trzydziestu Mszy) odprawianej przed obrazem Matki Bożej Różańcowej.

Zakrystia czynna:

w dni powszednie: od 6.30 do 13.00 oraz od 16.30 do 20.00
w niedziele: od 7.00 do 14.30 oraz od 16.30 do 21.30

 

W naszym kościele są możliwe do odprawienia 4 rodzaje intencji:
    1. indywidualne – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.;
    2. zbiorowe – jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach. Taką Mszę św. sprawujemy każdego dnia o godz. 12. Przed Mszą św. od 11.30 można w zakrystii dopisać konkretną intencję do tej Mszy św.
    3. intencja gregoriańska – czyli 30 następujących po sobie Mszy świętych sprawowanych przez kolejne dni miesiąca. Można je ofiarować tylko za jednego zmarłego. Ten rodzaj Mszy świętych można także zamawiać w naszej zakrystii.
    4. Msze święte „roczne” — odprawiane w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, o godz. 12.00 i 19.00, za zmarłych poleconych naszym modlitwom na kartkach wymieniankowych. Cykl roczny trwa od listopada do października następnego roku. Dodatkowo również za tych zmarłych modlimy się codziennie podczas Mszy św. konwentualnej.
Po co zamawiać Mszę świętą?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.
Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Ile to „kosztuje”?

Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim posługujących, w szczególności kapłana odprawiającego zamawianą Mszę. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję – zgodnie z tradycją powinna być to co najmniej taka suma, która pozwoli na utrzymanie kapłana przez jeden dzień.

 

Intencje mszalne przyjmujemy w zakrystii, która jest czynna przed i po Mszach św.