Aktualności

Chrystus się rodzi, wielbijcie Go; Chrystus z nieba przychodzi, wyjdźmy Mu na spotkanie; Chrystus na ziemi, wznieśmy się na wyżyny niebios! /Grzegorz z Nazjanzu/