Klasztor Ojców Dominikanów – ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków, otrzymał dotację na realizację projektu: Kompleksowa konserwacja Bazyliki Trójcy Świętej w Krakowie jako jeden z elementów rewitalizacji założenia klasztornego Ojców Dominikanów w Krakowie, związanej z osiemsetną rocznicą powstania klasztoru, w ramach: PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Wartość projektu: 25 208 628,82 PLN. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020: 20 964 177,98 PLN.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości
Ogłoszenia