Czym jest chrzest? Jak się przygotowac?

Nie stosujemy więc praktyki odgórnego wyznaczania kapłanów do udzielania sakramentów chrztu czy małżeństwa – konieczny jest osobisty kontakt z konkretnym duszpasterzem. Wszelkie formalności dotyczące śluby czy chrztu proszę załatwiać z wybranym przez siebie kapłanem.

  • Dziecko do Chrztu należy zgłosić przynajmniej 30 dni przed planowaną datą chrztu.
  • Należy przedstawić akt urodzenia dziecka.
  • Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie to sakramentalnym. Osoba, która ma być chrzestnym zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia od swojego proboszcza.
  • Chrzestni i rodzice są zobowiązani do katechezy poprzedzającej sakrament.

 

Osoby spoza naszej parafii, chcące aby ich dziecko było ochrzczone w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza miejsca.

 

O SAKRAMENCIE ODRODZENIA – ZOBACZ

chrzest2