Kim jesteśmy?
Jesteśmy ludźmi świeckimi. Nie mieszkamy w klasztorze i nie jesteśmy osobami konsekrowanymi. Są wśród nas osoby wolne oraz żyjące w małżeństwie, kobiety i mężczyźni.

Nasze pochodzenie, zawód, wykształcenie, zainteresowania i pasje są różnorodne. Jesteśmy dominikanami. Idąc w ślady naszego założyciela, świętego Dominika, chcemy głosić Chrystusa światu. Robimy to tam, gdzie żyjemy, naszym „terenem misyjnym” jest codzienne środowisko życia rodzinnego czy pracy.

Siłę do życia zgodnego z Ewangelią czerpiemy z codziennej Eucharystii, modlitwy
brewiarzowej, wsparcia od braci i sióstr. Tworzymy wspólnoty czyli fraternie, zwykle
gromadzące się przy klasztorach dominikańskich. Natchnieni przez Ducha Świętego do życia według ducha i charyzmatu św. Dominika, włączamy się do Zakonu Kaznodziejskiego poprzez przyrzeczenia i żyjemy według własnych ustaw: Reguły Świeckich Zakonu
Kaznodziejskiego, Deklaracji Generalnych oraz Dyrektorium Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego Prowincji Polskiej.

Przy klasztorze krakowskim istnieją obecnie trzy fraternie dominikańskie:

 • Fraternia św. Dominika (żeńska)
  Asystent: o. Wojciech Sznyk OP
  Przełożona: Ewa Barszcz OPs
  Kontakt:
 • Fraternia bł. Alberta z Bergamo (męska)
  Asystent:
  Przełożony:
  Kontakt:
 • Fraternia św. Alberta Wielkiego (mieszana)
  Asystent: o. Dominik Jarczewski OP
  Przełożona: Małgorzata Maria Manado OPs
  Kontakt: [email protected]

Jeżeli chcesz nas poznać bliżej i dowiedzieć się więcej o charyzmacie, którym żyjemy –
zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z fraterniami.
Informacje o świeckich dominkanach w polskiej prowincji: www.swieccy.dominikanie.pl