Natchnieni przez Ducha Świętego do życia według ducha i charyzmatu św. Dominika, włączają się do Zakonu Kaznodziejskiego według własnych ustaw:
• Reguły Fraterni Świeckich św. Dominika,
• Dyrektorium Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego Prowincji Polskiej,
i poprzez przyrzeczenia zostają członkami Rodziny Dominikańskiej.

Zakon Kaznodziejski został założony na początku XIII w. przez Hiszpana św. Dominika de Guzmanna – 1171/1173-1221. Niemal od początku istnienia dołączali do niego świeccy, uczestnicząc w zakonnym i apostolskim życiu dominikanów. W 1285 r. tzw. Zakonowi od Pokuty nadał Regułę generał Munio de Zamora.

Zakon Dominikański jest Zakonem Maryjnym, oddanym Matce Najświętszej, która jest jego główną Opiekunką i Patronką. Znakiem tego, oprócz modlitwy różańcowej jest odmawianie po nieszporach Antyfony ku czci Najświętszej Marii Panny Salve Regina (Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia).

Podstawową dewizą Zakonu Dominikańskiego jest Veritas (prawda) i zawołanie Contemplare et contemplata aliis tradere, co można przetłumaczyć: kontemplować i owoce kontemplacji przekazywać innym. Dlatego też dla członków Rodziny Dominikańskiej ważna jest lektura Pisma Świętego (szczególnie Ewangelii według św. Mateusza).

Tercjarze mają habity, które ubierają raz w roku z okazji uroczystości obłóczyn i profesji. Te zaś odbywają się w najbliższą niedzielę po wspomnieniu patrona fraterni. Tercjarz może skorzystać z przywileju pochówku w habicie dominikańskim, a wszyscy zmarli świeccy dominikanie są obejmowani mocno zakorzenioną w Zakonie modlitwą za zmarłych.

Fraternia Żeńska św. Dominika w Krakowie spotyka się raz w miesiącu (za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych lipca i sierpnia) w pierwszą niedzielę miesiąca w Kapitularzu Bazyliki Św. Trójcy. O godz. 9 rozpoczyna się jutrznia, a chwilę po niej odprawiana jest przez Ojca Asystenta wewnętrzna Msza św. Potem w sali klasztornej odbywa się spotkanie. W czasie Agapy jest czas na modlitwę i dzielenie się obecnością Bożą w życiu członków zakonu.

Postulantki, nowicjuszki i profeski czasowe spotykają się dodatkowo raz w miesiącu. Jest to spotkanie formacyjne prowadzone przez Mistrzynię formacji.

Dwa razy w roku (przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą) fraternia przeżywa dzień skupienia. Dla chętnych tercjarzy każdej jesieni jest możliwość uczestniczenia w weekendowych rekolekcjach Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego Prowincji Polskiej.

Zapraszamy siostry, które:
• przyjęły sakrament dojrzałości chrześcijańskiej – bierzmowanie,
• nie należą do innego zakonu czy instytutu świeckich,
• nie przekroczyły wieku 60 lat.