Bracia

Paweł Klimczak OP

Przeor, prezes Fundacji „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, krajowy asystent „Caritas Christi”

zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 9.00

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 417

Kontakt

Wiesław Szymona OP

tłumacz

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 292

Kontakt

Józef Pociecha OP

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 224

Jan Andrzej Kłoczowski OP

Emerytowany wykładowca Wydziału Filozofii UPJPII, wykładowca Kolegium i UJ, duszpasterz „Dwunastki”

Zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 12.00

Kontakt

Jan Zając OP

brat kooperator

Kontakt

Lucjan Puzoń OP

promotor Bractwa Różańcowego i Różańca Wieczystego

Kontakt

Józef Puciłowski OP

Wicedyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, emerytowany wykładowca Kolegium,

zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 13.30

Kontakt

Stefan Norkowski OP

Penitencjarz Bazyliki, opiekun grupy „Łanowa”

Kontakt

Mirosław Pilśniak OP

Subprzeor klasztoru, radny konwentu, kantor konwentu, pracuje w Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym, prowadzi przygotowanie do małżeństwa (kurs weekendowy i czterotygodniowy), duszpasterz rodzin, krajowy doradca ruchu Spotkania Małżeńskie,

Zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 15.30

Kontakt

Paweł Cisek OP

Brat kooperator

Kontakt

Jarosław Kupczak OP

Kierownik Katedry Antropologii Teologicznej UPJPII, Dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII, prezes zarządu Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 209

Kontakt

Grzegorz Chrzanowski OP

radny konwentu, lektor konwentu, wykładowca Kolegium i UPJPII, członek Komisji ds. Życia Intelektualnego Prowincji.

Zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 21.30

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 292

Kontakt

Ireneusz Wysokiński OP

archiwista Prowincji

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 273, 226

Kontakt

Cyprian Klahs OP

magister braci studentów, radny konwentu

zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 10.30

Kontakt

Robert Plich OP

wicerektor i wykładowca Kolegium

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 219

Kontakt

Marek Kołtyś OP

Brat kooperator, zakrystian mniejszy

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 322

Kontakt

Tomasz Franc OP

Asystent na Wydziale Psychologii UPJPII, psychoterapeuta w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13, wew. 305

Kontakt

Rafał Jereczek OP

submagister studentatu, odpowiedzialny za „Wieczory dla zakochanych”, duszpasterz Spotkań Małżeńskich

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 350

Kontakt

Maciej Soszyński OP

syndyk konwentu, radny konwentu

zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 17.00

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13

Kontakt

Janusz Kaczmarek OP

Zakrystian większy, kierownik Centralnego Katalogu Bibliotecznego, członek Komisji Bibliotecznej

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 284

Kontakt

Andrzej Morka OP

Bibliotekarz Studium i konwentu, kronikarz konwentu, pomaga w DA „Beczka”

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 250

Kontakt

Maciej Roszkowski OP

rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego

Kontakt

Piotr Ciuba OP

Kapelan Sióstr Zgromadzenia Świętego Dominika

Kontakt

Dawid Kusz OP

Radny konwentu, adiunkt na Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, sekretarz czasopisma „Pro Musica Sacra”, członek Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej

zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 13.30

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 239

Kontakt

Tomasz Gałuszka OP

dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, kierownik Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej UPJPII, sekretarz Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem (PAU), członek Komisji ds. Życia Intelektualnego Prowincji, wykładowca Kolegium i UPJPII

zwykle w niedziele odprawia Msze św. w kościele św. Idziego o godz. 12.00

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 332

Kontakt

Jakub Bluj OP

Wykładowca Kolegium, pomoc w DA „Beczka”

zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 17.00

Kontakt

Maciej Chanaka OP

Duszpasterz akademicki DA „Beczka”

zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 20.20

Kontakt

Dominik Jarczewski OP

Regens Polskiej Prowincji Dominikanów, wykładowca Kolegium, asystent Fraterni św. Alberta Wielkiego.

zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 12.00

Kontakt

Fabian Stanisz OP

Zakrystian mniejszy, przewodnik po Bazylice i klasztorze

Kontakt

Marek Rozpłochowski OP

duszpasterz Duszpasterstwa Młodzieży „Przystań”, prowincjalny promotor duszpasterstw młodzieżowych, infirmarz konwentu

w niedzielę zwykle odprawia mszę o 19.00

Kontakt

Wojciech Sznyk OP

Liturgista konwentu, wiceprezes Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, duszpasterz katechumenatu, koordynator Szkoły Kantorów, asystent Fraterni św. Dominika

Kontakt

Krzysztof Kozioł OP

Sekretarz Kolegium, psychoterapeuta w fundacji „Brat Słońce”, opiekun gości

Kontakt

Paweł Szylak OP

Radny konwentu, Duszpasterz DA „Beczka”

zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 20.20

Kontakt

Marcin Rutecki OP

Dominik Sala OP

Duszpasterz wspólnoty „Janki”, prowincjalny koordynator usług cyfrowych

Kontakt

Tomasz Kalisz OP

Doktorant, sekretarz Dominikańskiego Instytutu Historycznego, opiekun grupy „Klika”

Kontakt

Tomasz Albrecht OP

Duszpasterstwo anglojęzyczne, prowadzi kursy przedmałżeńskie po angielsku

Kontakt