Bracia

Paweł Klimczak OP

Przeor, wykładowca Kolegium, krajowy asystent „Caritas Christi”

Spowiada w języku angielskim i francuskim

 

Kontakt

Wiesław Szymona OP

tłumacz

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13, wew.: 417

Kontakt

Józef Pociecha OP

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 224

Jan Andrzej Kłoczowski OP

Emerytowany wykładowca Wydziału Filozofii UPJPII, wykładowca Kolegium i UJ, duszpasterz „Dwunastki”.

Kontakt

Jan Zając OP

brat kooperator

Kontakt

Lucjan Puzoń OP

Promotor Bractwa Różańcowego i Różańca Nieustającego za Konających i Zmarłych.

Zapisy do Bractwa Różańcowego i Różańca Nieustającego można zgłaszać pod numerem 12 423 16 13 wew. 233.

Spowiada w języku niemieckim.

Kontakt

Józef Puciłowski OP

Wicedyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, emerytowany wykładowca Kolegium, spowiada po węgiersku

zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 13.30

Kontakt

Stefan Norkowski OP

Penitencjarz Bazyliki, opiekun grupy „Łanowa”

Kontakt

Paweł Cisek OP

Brat kooperator

Kontakt

Jarosław Kupczak OP

Kierownik Katedry Antropologii Teologicznej UPJPII, Dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII, prezes zarządu Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 209

Spowiada w języku angielskim i włoskim

Kontakt

Grzegorz Chrzanowski OP

Radny konwentu, lektor konwentu, wykładowca Kolegium i UPJPII, członek Komisji ds. Życia Intelektualnego Prowincji.

Zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 21.30

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 292

Spowiada w języku angielskim.

Kontakt

Wojciech Jezienicki OP

Opiekun i prowadzący kursy dla narzeczonych, opiekun Dominikańskiego Duszpasterstwa Rodzin, animator spotkań małżeńskich, mediator małżeństw i par w kryzysie.

Najczęściej celebruje mszę w niedzielę o 15:30.

Spowiada w języku ukraińskim.

Kontakt

Ireneusz Wysokiński OP

Archiwista Prowincji

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 273, 226.

Spowiada w języku angielskim, niemieckim i węgierskim.

Kontakt z Archiwum Prowincji:

Kontakt

Kontakt

Piotr Kołacz OP

Kapelan Sióstr Dominikanek na ul. Kasztanowej

Kontakt

Cyprian Klahs OP

magister braci studentów, radny konwentu

zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 10.30

Kontakt

Robert Plich OP

Wicerektor i wykładowca Kolegium

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 219

Spowiada w języku angielskim

Kontakt

Marek Kołtyś OP

Brat kooperator, zakrystian mniejszy

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 322

Kontakt

Tomasz Franc OP

Asystent na Wydziale Psychologii UPJPII, psychoterapeuta w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13, wew. 305

Kontakt

Rafał Jereczek OP

submagister studentatu, odpowiedzialny za „Wieczory dla zakochanych”, duszpasterz Spotkań Małżeńskich

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 350

Kontakt

Maciej Soszyński OP

syndyk konwentu, radny konwentu

zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 17.00

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13

Kontakt

Janusz Kaczmarek OP

Kierownik Centralnego Katalogu Bibliotecznego, członek Komisji Bibliotecznej

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 284

Kontakt

Andrzej Morka OP

Bibliotekarz Studium i konwentu, kronikarz konwentu, pomaga w DA „Beczka”, duszpasterz Kliki.

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 250

Kontakt

Maciej Roszkowski OP

Rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego, pomoc w DA Beczka.

Spowiada w języku niemieckim.

Kontakt

Piotr Ciuba OP

Wicesyndyk Prowincji

Kontakt

Dawid Kusz OP

Radny konwentu, adiunkt w Instytucie Muzyki Kościelnej UPJPII w Krakowie, wykładowca Kolegium,  sekretarz czasopisma „Pro Musica Sacra”

Zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 13.30.

Spowiada w języku włoskim i hiszpańskim.

Kontakt

Tomasz Gałuszka OP

dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, kierownik Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej UPJPII, sekretarz Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem (PAU), członek Komisji ds. Życia Intelektualnego Prowincji, wykładowca Kolegium i UPJPII

zwykle w niedziele odprawia Msze św. w kościele św. Idziego o godz. 12.00

tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 332

Kontakt

Łukasz Miśko OP

Subprzeor, rektor kościoła św. Idziego, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, członek Komisji Liturgicznej Zakonu (podkomisja ds. muzyki), prowincjalny promotor liturgii.

Zwykle w niedziele odprawia msze w kościele św. Idziego o godzinie 17:00 (od października do czerwca).

Spowiada w języku angielskim.

Kontakt

Jakub Bluj OP

Dyrektor Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, wykładowca Kolegium, pomoc w DA „Beczka”

zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 17.00

Spowiada w języku angielskim, włoskim i francuskim

Kontakt

Michał Kubicz OP

Bibliotekarz Kolegium, przewodniczący Komisji Bibliotecznej Prowincji, doktorant Uniwersytetu Laterańskiego

Kontakt

Maciej Chanaka OP

Duszpasterz akademicki DA „Beczka”

Zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 20.20

Spowiada w języku angielskim.

Kontakt

Jacek Pietrzak OP

Submagister studentatu, sekretarz Kolegium

Spowiada w języku angielskim

Kontakt

Dominik Jarczewski OP

Regens Polskiej Prowincji Dominikanów, radny prowincji, adiunkt w Instytucie Filozofii UJ, wykładowca Kolegium, asystent Fraterni św. Alberta Wielkiego.

Zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 12.00.

Spowiada w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Kontakt

Bartłomiej Sumara OP

Duszpasterz młodzieży szkół średnich „Przystan”

zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 19:00

Kontakt

Fabian Stanisz OP

Zakrystian mniejszy, przewodnik po Bazylice i klasztorze

Kontakt

Wojciech Sznyk OP

Liturgista konwentu, wiceprezes Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, duszpasterz katechumenatu, koordynator Szkoły Kantorów, asystent Fraterni św. Dominika

Kontakt

Paweł Szylak OP

Duszpasterz DA Beczka, radny konwentu, spowiednik studentatu.

Zwykle w niedziele odprawia Msze św. o godz. 20.20

Spowiada w języku angielskim.

Kontakt

Dominik Sala OP

Duszpasterz wspólnoty „Janki”, prowincjalny koordynator usług cyfrowych

Kontakt

Marcin Słowik OP

Wicesyndyk klasztoru, opiekun gości, student UKSW w Warszawie.

Spowiada w języku angielskim.

Kontakt

Tomasz Kalisz OP

Doktorant, sekretarz Dominikańskiego Instytutu Historycznego.

W niedziele zwykle odprawia msze o 21:30.

Spowiada w języku angielskim.

Kontakt

Mariusz Stopa OP

wykładowca Kolegium

Kontakt

Radosław Więcławek OP

Duszpasterz Duszpasterstwa Postakademickiego

Spowiada w języku angielskim

Kontakt