Kościół św. Idziego pod Wawelem

 English version

Dziedzictwo

Od roku 1595 bracia z klasztoru krakowskiego opiekują się kościołem św. Idziego, w pobliżu wzgórza wawelskiego. Kościół został wybudowany przez księcia krakowskiego Władysława Hermana jako dziękczynienie po urodzeniu się jego syna Bolesława Krzywoustego w r.1085.

Obecny gotycki z początku w. XIV jest jedną z pierwszych budowli ceglanych w Krakowie. Dzisiejszy wygląd jest rezultatem kilkakrotnej przebudowy. Kościół gruntownie odnowiony w latach 1982-86.

Zabytki

Obraz Patrona kościoła św. Idziego z początku w. XVII niewiadomego autora. Obraz ten w przeszłości otoczony był czcią i uważany za cudowny. W pierwszej połowie w. XX, były przy nim wota.

Stalle w prezbiterium z różnobarwnych marmurów, wapienia pińczowskiego, piaskowca i alabastru, z późnorenesansowego, baldachimowego nagrobka św. Jacka z jego kaplicy w kościele oo. Dominikanów w Krakowie, zestawionego w kościele św. Idziego w r. 1629.

Ołtarz główny, późnorenesansowy z początku w. XVII, o schemacie tryptyku z ornamentem okuciowym i figurami świętych oraz dwa ołtarze barokowe i ambona z tego samego okresu, z gwiaździstym baldachimem i figurą św. Jana na szczycie.

Krucyfiks z około r. 1520 i figury Matki Boskiej i św. Jana z około r. 1470, na barokowej siedemnastowiecznej belce o wykroju trójlistnym.
Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z w. XVI na desce i inne bardzo ciekawe zabytki gotyckie, renesansowe, barokowe i współczesne.

Działalność

Msze święte:

w niedziele i święta godz. 9:00 i 12:00

godz. 10:30 msza w języku angielskim.

W dni powszednie nie odprawiamy mszy publicznych w Kościele św. Idziego.

Zakrystia czynna:

w niedziele i święta w godz. 9:00 – 13:00
od wtorku do piątku w godz. 10:00 – 13:00 i 15:00 – 17:00
w sobotę w godz. 10:00 – 13:00.

Sakramenty chrztu św. i małżeństwa udzielane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu w zakrystii i wybranym duszpasterzem.

Odpust Patrona kościoła św. Idziego, w pierwszą niedzielę września.

Organizacja koncertów muzycznych po wcześniejszym ich ogłoszeniu w kościele.

Inne informacje

Rektor: Łukasz Miśko OP
Kościelny: p. Laurenty Józef Kupiec

Informacje na temat remontów na stronie Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego