W tej chwili jesteśmy skupieni na posłudze rodzinom, ale w pracy z dorosłymi, a nie z dziećmi.

Działania tej grupy to:

– dwa razy w roku (Adwent, Wielki Post) organizowane są weekendowe rekolekcje wyjazdowe, Uczestniczy w nich po około 30-50 osób, prowadzi duszpasterz.
– wyjazdy rodzin o charakterze wypoczynkowym i formacyjnym (głownie są to rodziny z mniejszymi dziećmi ale jest tez grupa nastolatków, bywają też dziadkowie):

w czasie wakacji wyjazd dwutygodniowy nad morze uczestniczy w nim ok. 100-150 osób (głownie są to rodziny z mniejszymi dziećmi ale jest tez grupa nastolatków),

w czasie ferii zimowych wyjazd tygodniowy w góry (uczestniczy w sumie ok. 160 osób), wyjazd sylwestrowy (ok. 80 osób), majówka (ok. 80 osób)

Bardzo ważne jest, że rekolekcje i wyjazdy rodzin są od strony organizacyjnej całkowicie przygotowywane przez konkretne małżeństwa. W tej chwili jest to ponad dwadzieścia małżeństw zaangażowanych w taką formę posługi. Lista adresowa osób, które zgłosiły chęć otrzymywania informacji o duszpasterstwie obejmuje ok. 500 adresów. W wyjazdach, uczestniczą rodziny nie tylko z terenu Krakowa ale też osoby z Warszawy, Łodzi i ze Śląska. Większość z tych osób to absolwenci naszych duszpasterstw

Kontakt: [email protected]