1.    Rozpoczęły się zapisy do Szkoły Kantorów – dwuletniego kursu wokalno-liturgicznego organizowanego przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Kurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych muzyką kościelną; wykształcenie muzycznie nie jest wymagane. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.szkolakantorow.pl

2.    W październiku rozpocznie się roczne przygotowanie osób dorosłych do sakramentów chrztu, bierzmowania i pierwszej komunii św. Zapraszamy wszystkich nieochrzczonych, którzy chcą przyjąć ten sakrament oraz ochrzczonych, którzy nie przyjęli bierzmowania lub komunii. Więcej informacji oraz zapisy znaleźć można na stronie internetowej www.liturgia.dominikanie.pl

3.    Do 20 września trwają zapisy do działającego przy naszym klasztorze Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii. Jest to szkoła dla wszystkich, którzy chcą poznać tradycję chrześcijańskiej filozofii i teologii. Spotkania odbywają się w soboty, czternaście razy w ciągu roku akademickiego, a wykładowcami są zarówno duchowni, jak i osoby świeckie. Na zajęcia zapraszamy osoby w każdym wieku. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.dsft.dominikanie.pl.