Brat Andrzej urodził się 16.09.1963 w Kolbuszowej na Rzeszowszczyźnie, później wychowywał się i dorastał w Tarnobrzegu, gdzie był bardzo związany z tamtejszą dominikańską parafią i klasztorem. Do zakonu wstąpił w Poznaniu, w 1982 roku, w lutym 1984 złożył pierwsze śluby zakonne. Dalszy ciąg formacji zakonnej odbywał w klasztorze św. Jacka w Warszawie oraz ponownie w Poznaniu. Tam też złożył śluby wieczyste 18 lutego 1989 r. W latach 1989-1993 pracował w klasztorze krakowskim. Kolejne dwa lata spędził w Jarosławiu, gdzie też został wybrany radnym konwentu. W 1995 roku ponownie został skierowany do Krakowa, pełnił tam posługę zakrystiana i także radnego konwentu. Następnie przez rok przebywał we Wrocławiu, skąd w 1998 r. powrócił do Krakowa, gdzie pracował aż do śmierci.

W Krakowie, podobnie jak w innych klasztorach, pełnił posługę zakrystiana. Z wielkim oddaniem troszczył się o bazylikę, z ogromną życzliwością odnosił się do ludzi, którzy z różnymi sprawami przychodzili do zakrystii. Był także jałmużnikiem klasztoru, cierpliwie i ze współczuciem traktował potrzebujących, których wspierał nie tylko materialnie, ale także zawsze miał dla nich słowo otuchy i umocnienia. We wspólnocie zakonnej z równie wielką troskliwością i bardzo ofiarnie zajmował się chorymi i starszymi współbraćmi. Był człowiekiem bardzo życzliwym, uczynnym, serdecznym, całkowicie oddanym Bogu i ludziom.

Po krótkiej chorobie zmarł 9.02.2019 w klasztorze w Krakowie.

Pogrzeb śp. br. Andrzeja odbędzie się w środę 13 lutego br. w krakowskiej Bazylice Świętej Trójcy.
O godzinie 11.30 odmówimy różaniec w intencji zmarłego
, a o godzinie 12.00 odprawiona zostanie msza św. pogrzebowa, po której odprowadzimy ciało naszego współbrata do grobowca zakonnego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.