Wobec stopniowego znoszenia przez władze państwowe dotychczasowych ograniczeń związanych ze stanem epidemii, zdecydowaliśmy o zmianie zasad w sprawowaniu kultu w naszej bazylice.

Zachowajmy zasady bezpieczeństwa

Epidemia się nie skończyła i choroba wciąż się rozprzestrzenia, dlatego przypominamy o konieczności zachowania wszystkich zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim zachęcamy do pozostawania w domach, przestrzegania zasad higieny, noszenia w miejscach publicznych maseczek zakrywających usta i nos, o ile to możliwe unikania spotkań i zachowania bezpiecznej odległości.

W naszym klasztorze do odwołania nie odbywają się spotkania grup i duszpasterstw.

Porządek mszy świętych

Nasza bazylika, jak dotychczas, przez cały dzień pozostaje otwarta do prywatnej modlitwy. Powróciliśmy do sprawowania mszy św. z udziałem wiernych według dotychczasowego porządku. W dni powszednie odprawiamy msze św. o godzinie 7, 8, 9, 12, 17 i 19.30.

W niedziele odprawiamy msze św. o godzinie 8, 9, 10.30, 12, 13.30, 15.30, 17, 19, 20.20 i 21.30.

Wszystkie msze odprawiane będą w bazylice. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w mszy św., są zobowiązane do zakrycia ust i nosa i zachowania bezpiecznej odległości co najmniej 2 m. Komunii św. w naszym kościele udzielamy na rękę.

Spowiedź – w dni powszednie

Sakramentem spowiedzi posługiwać będziemy w dni powszednie, w godzinach 9.30-11.00 i 15.00-16.30 w Sali św. Dominika na krużgankach klasztoru. Do sali penitentów wprowadzać będzie spowiednik. Spowiadający się, jak i osoby oczekujące, obowiązkowo muszą mieć zakryte usta i nos. Ponadto, osoby oczekujące na krużgankach klasztoru prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej 2 m.

Transmisje mszy św.

Zapraszamy do udziału w transmisji mszy św. z naszej bazyliki na kanale klasztoru na YouTube

Jednocześnie zmianie ulega godzina transmisji mszy św. w dni powszednie. Od czwartku 23 kwietnia będziemy ją transmitować o godzinie 18:00. W niedziele – transmisja mszy św. o godzinie 10:30.