Informujemy, że dobiegła końca kadencja przeora naszego klasztoru, o. Piotra Ciuby OP, a nasza wspólnota przystąpi w poniedziałek 3 maja do wyboru kolejnego przełożonego. Prosimy o modlitwę o światło Ducha Świętego na czas wyboru nowego przeora.

Podczas mszy św. konwentualnej 3 maja o godzinie 10:30 modlić się będziemy o światło Ducha Świętego na czas wyborów. Również Was prosimy o modlitwę w tej intencji.