W tym tygodniu, nasz klasztor będzie wizytowany przez Generała Zakonu Kazodziejskiego o. Gerarda Francisco Timonera III OP  i jego asystentów.

W czwartek (05.10), piątek (06.10) i sobotę (07.10) zapraszamy na mszę św. konwentualną o godz. 12:00, na których wizytatorzy będą głosić kazania.