tłumacz, asystent kościelny miesięcznika „List” i miesięcznika „Biblia krok po kroku” tel – centrala: +48 (12) 423 16 13 wew.: 292
emerytowany wykładowca Wydz. Filozofii UPJPII, wykładowca Kolegium, UPJPII i UJ, duszpasterz absolwentów, zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 12.00
wicedyrektor DIH, emerytowany wykładowca Kolegium, spowiednik braci studentów zwykle w niedzielę odprawia Mszę św. o godz. 13.30