Gośćmi sesji będą znawcy tematu śpiewu liturgicznego: Marcin Bornus-Szczyciński, Tomasz Grabowski OP, Magdalena Sendor, Bartosz Izbicki, Rafał Maciejewski, Błażej Matusiak OP, Jakub Kubieniec, Michał Sławecki, Antonina Karpowicz-Zbieńkowska, Susi Ferfoglia, Sławomir Witkowski, Henryk Krawczyk, Michał Staromiejski, Paweł Bębenek.

– „Muzyka liturgiczna to sprawa, która powinna interesować wszystkich wiernych, a nie tylko muzyków kościelnych” – wyjaśnia Tomasz Grabowski OP, prezes fundacji. – „Każdy, kto bierze udział we Mszy świętej, spotyka się z muzyką liturgiczną. Niektórzy nie wiedzą, że to, co słyszą na Mszach, jest muzyką liturgiczną. Jeszcze mniej osób wie, że istnieją dokumenty Kościoła, które ustalają normy dotyczące tego, co można, a czego nie wolno śpiewać na mszach i nabożeństwach. Zupełnie nieliczne grono zna historię, nurty i wzorce muzyki liturgicznej. Wobec nieznajomości teorii, często uczestniczymy w złej praktyce” – dodaje o. Grabowski.

Sesja „Idealna muzyka liturgiczna?” podzielona jest na trzy bloki tematyczne, każdy z nich podsumowuje dyskusja z zaproszonymi gośćmi. Pierwszy z bloków skupiony jest wokół śpiewu o rodowodzie średniowiecznym. Dyskusję na ten temat będzie prowadził Tomasz Grabowski OP. Druga część sesji obejmie zagadnienie współistnienia w praktyce liturgicznej tak odległych od siebie nurtów muzycznych, jak śpiew tradycyjny i utwory wielkich kompozytorów muzyki klasycznej. W tej części zwrócimy również uwagę na niełatwe zadanie, przed którym staje organista. Dyskusję będą prowadzić Daniel Wierzejski i Wojciech Sznyk OP. W ostatnim bloku sesji skupimy się nad współczesnymi nurtami obecnymi w śpiewie liturgicznym. Poddamy krytycznej analizie działania dwóch skrajnie różnych środowisk: papieskiego chóru Kaplicy Sykstyńskiej i nieformalnego ruchu odnowy muzyki liturgicznej, któremu patronuje Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Panel na ten temat będzie prowadził Paweł Kisiel.