Prezentacja projektu Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów odbyła się w piątek 26.06 w klasztorze Świętej Trójcy w Krakowie. Podczas spotkania, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele SKOZK, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Muzeów Narodowego i Archidiecezjalnego, zaprezentowany został projekt architektoniczny muzeum oraz rozwiązania multimedialne, dzięki którym możliwe będzie zaprezentowanie ogromnych zbiorów muzealnych klasztoru.

Oprócz ekspozycji niektórych spośród najcenniejszych obiektów zabytkowych będących w posiadaniu klasztoru, o historii i kolekcji dominikaliów opowiedzieli znawcy tematu dr hab. Marek Walczak oraz dr Marcin Szyma.

Więcej o wydarzeniu w materiale Radia Kraków.