We wtorek, 5 stycznia 2016 r. o 20:00 zapraszamy na gregoriańską wigilię uroczystości Epifanii. Tradycyjne czuwanie modlitewne organizuje Dominikański Ośrodek Liturgiczny i jego Grupa chorałowa Vigilantes w krakowskim kościele mniszek dominikańskich na Gródku (ul. Mikołajska 21).

Uroczystość Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego (zwana też świętem Trzech Króli) to jedno z najwcześniej ustanowionych świąt chrześcijańskich. Na Wschodzie przez długi czas (a w niektórych Kościołach do dzisiaj) obchodzone było zamiast Bożego Narodzenia. Na Zachodzie święto to – jako oddzielne od Bożego Narodzenia – zaczęto obchodzić już w IV w.

Na wigilię uroczystości Epifanii złożą się trzy nokturny (trzy psalmy, trzy czytania i trzy responsoria w każdym), bez hymnu. Brak własnego hymnu jest dowodem na to, że liturgia tej wigilii należy do jednej z najstarszych. Pod koniec nabożeństwa o. Wojciech Sznyk OP odśpiewa przepiękną genealogię Jezusa Chrystusa z Ewangelii św. Łukasza, a całość zakończy uroczyste „Te Deum” w wykonaniu wszystkich uczestników wigilii. Teksty, którymi będziemy się modlić nawiązują do znanych nam z Ewangelii, a także z tekstów Ojców Kościoła, pokłonu Trzech Magów oraz chrztu Jezusa w Jordanie – objawienia się wcielonego Boga poganom i całemu światu.

Przedłużeniem świętowania uroczystości Objawienia Pańskiego, rozpoczętego wieczorną wigilią, będzie środowe kolędowanie przyjaciół, sympatyków, współpracowników i pracowników Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, które rozpocznie się w klasztorze oo. Dominikanów przy ul. Stolarskiej 12 o godz. 18:00.