W sobotę, 14 maja, w wigilię Zesłana Ducha Świętego, serdecznie zapraszamy do kościoła mniszek dominikańskich na Gródku przy ul. Mikołajskiej 21, gdzie z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym zaczniemy celebrować tą jedną z najstarszych chrześcijańskich uroczystości.

Jeszcze w trakcie ziemskiego życia Chrystus zapowiedział zesłanie Ducha Świętego: „Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15,26). Obietnicę tę wypełnił po swoim wniebowstąpieniu, pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu, stąd święto to nazywamy także Pięćdziesiątnicą. Tego dnia Duch Święty zstąpił na Apostołów zgromadzonych wraz z Maryją w wieczerniku i od tej chwili prowadzi Kościół i pomaga mu w głoszeniu radosnej prawdy o zbawieniu. Ponieważ dla chrześcijan zesłanie Ducha Świętego jest jednym z najważniejszych wydarzeń, dlatego już w sobotę zaczniemy cieszyć się i dziękować Panu za dar Ducha Świętego.

Rozpoczniemy uroczystymi Nieszporami o 15:30. Następnie, w trakcie Mszy świętej, bp Damian Muskus udzieli sakramentu bierzmowania dorosłym, którzy od jesieni przygotowywali się do jego przyjęcia w ramach kursu, prowadzonego przez naszą Fundację. Po Mszy, ok. 18:15, odprawimy gregoriańskie Matutinum, które poprowadzi grupa chorałowa Vigilantes pod przewodnictwem o. Wojciecha Sznyka OP, a celebransem będzie prezes naszej Fundacji o. Tomasz Grabowski OP. Będziemy śpiewać zarówno po polsku, jak i po łacinie, a każdy uczestnik otrzyma teksty wraz z nutami, więc bez problemu będzie się mógł włączyć w modlitwę.

Przedłużeniem wspólnego świętowania będzie Msza Święta, którą – jak w każdą niedzielę – odprawimy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 15 maja, w kościele na Gródku o godz. 11:00.