Nowymi diakonami zostali bracia studenci: Piotr Janas, Wojciech Gomułka i Grzegorz Kuraś. Przyjęli święcenia z rąk ks. bpa Jana Zająca.