Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny organizuje uroczyste Nieszpory Zwiastowania Pańskiego w krakowskiej bazylice oo. Dominikanów. W sobotę, 25 marca będzie można usłyszeć Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego oraz bractwo San Clemente.

Hymn oraz psalmodia zostaną poprowadzone przez bractwo śpiewacze San Clemente, natomiast Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego wraz z zaprzyjaźnionymi instrumentalistami wykona Magnificat RV 610 A. Vivaldiego. Chór poprowadzi Ewa Kieres, która jest jego stałym dyrygentem.

Nieszpory rozpoczną się w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie o godz. 16:00 w Bazylice Świętej Trójcy przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie. Wstęp wolny.

Błogosławiony papież Paweł VI tak pisał w adhortacji „Marialis cultus” (n. 1c) o uroczystości Zwiastowania Pańskiego:

Co zaś dotyczy Maryi, to powyższą uroczystość obchodzą jako święto nowej Ewy, posłusznej i wiernej dziewicy, która wielkodusznie wypowiedziawszy słowo fiat, stała się za sprawą Ducha Świętego Bożą Rodzicielką, a także prawdziwą Matką żyjących, i przez przyjęcie do swego łona jedynego Pośrednika stała się Prawdziwą Arką Przymierza oraz prawdziwą Świątynią Boga; czyli jako wspomnienie tej chwili, która była najdonioślejszą w tym jakby dialogu nawiązanym przez Boga z człowiekiem w sprawie jego zbawienia, oraz jako wspomnienie wolnego przyzwolenia Dziewicy i współudziału w urzeczywistnieniu Bożego planu odkupienia ludzi.