1.    Od października rozpoczynamy roczne przygotowanie osób dorosłych do sakramentów chrztu, bierzmowania i pierwszej komunii. Zapraszamy wszystkich nieochrzczonych, którzy myślą o przyjęciu tego sakramentu oraz ochrzczonych, którzy nie przyjęli bierzmowania lub komunii. Informacje i zapisy na stronie internetowej: www.liturgia.dominikanie.pl.

2.    Członków Bractwa Różańcowego i wszystkich, którym bliska jest modlitwa różańcowa zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę, po mszy św. o godz. 10.30