Istniejąca przy naszym klasztorze Fraternia świeckich pw. św. Alberta Wielkiego zaprasza na Mszę św., w trakcie której członkowie fraterni złożą przyrzeczenia czasowe oraz wieczyste, w najbliższą sobotę 25 listopada o godz. 17:00 w kościele mniszek dominikańskich na Gródku, przy ul. Mikołajskiej 21.