Weźmie w niej udział 51 braci reprezentujących wszystkich dominikanów z Polskiej Prowincji. W przeddzień rozpoczęcia kapituły, tj. w niedzielę 28 stycznia wieczorem, odbędzie się procedura sprawdzenia dokumentów pozwalających braciom uczestniczyć w jej obradach.

W czasie kapituły jej uczestnicy na drodze demokratycznego głosowania wybiorą nowego prowincjała, czyli wyższego przełożonego Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Kadencja prowincjała trwa 4 lata a prowincjał może ją sprawować jedynie dwa razy pod rząd. Na prowincjała można wybrać każdego z ojców, który ma już 35 lat i jest przynajmniej 10 lat w zakonie. Przez minione cztery lata prowincjałem dominikanów był o. Paweł Kozacki OP.

Ponadto uczestnicy kapituły wybiorą również radę prowincji, która w okresie pomiędzy kapitułami będzie pomagała sprawować władzę nowo wybranemu prowincjałowi.

Kolejne dni kapituły poświęcone będą wysłuchaniu sprawozdań przełożonych klasztorów oraz braci odpowiedzialnych za powierzone im zadania w minionym czteroleciu, a także pracy w grupach tematycznych (komisjach), które rozpatrywać będą zgłoszone na kapitułę wnioski. Na zakończenie zgromadzenia zostaną opracowane Akta kapituły, zawierające opis aktualnego stanu Prowincji oraz zbiór zadań i postulatów dla Prowincji na najbliższe 4 lata.

Obecna kapituła to zwyczajna kapituła wyborcza. Gromadzi się ona co 4 lata w celu wybrania wyższego przełożonego prowincji. Kapituła prowincjalna jest najwyższą władzą w prowincji. Podejmuje decyzje, mające moc wiążącą dla wszystkich dominikanów.

Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego liczy 474 braci. Dominikanie posiadają 20 klasztorów na terenie Polski oraz placówki na Ukrainie, Białorusi, w Niemczech i Rosji. Pracują także w Belgii, Włoszech, na Węgrzech, w USA i Australii.