1.    W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątki po mszy św. o godz. 17.00 oraz Gorzkie Żale w niedziele po mszy św. o godz. 17.00.

2.    Dominikański Ośrodek Liturgiczny zaprasza na katechezę ks. Krzysztofa Porosły „Człowiek ukształtowany przez liturgię”. Będzie ona połączona z promocją książki pt. „Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie”, traktującej o relacjach zachodzących pomiędzy liturgią a codziennym życiem każdego człowieka. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 22 lutego o 19:45 w kapitularzu klasztoru.

3.    W przyszłą niedzielę 25 lutego, w ramach akcji pod hasłem „Dominikański Ośrodek Liturgiczny na 100%”, zapraszamy do kapitularza klasztoru na koncert i serię spotkań poświęconych teologii liturgii, architekturze sakralnej i muzyce liturgicznej. Szczegółowy program znaleźć można na plakatach i stronie internetowej klasztoru.

4.    Działający przy naszym klasztorze Ruch Spotkań Małżeńskich zaprasza na wyjazdowe rekolekcje dla małżeństw, mające na celu pogłębienie relacji małżeńskiej i pomoc we wzajemnym zrozumieniu. Najbliższe rekolekcje odbędą się w dniach 9-11 marca oraz 23-25 marca. Szczegóły i zapisy znaleźć można na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl