W sobotę 10 marca o godz. 20.15 zapraszamy do naszego klasztornego kapitularza na adorację Krzyża i śpiewanie pieśni wielkopostnych, organizowane przez męskie bractwo śpiewacze „San Clemente”. Będziemy rozmyślać Mękę Pańską i modlić się, śpiewając chorał gregoriański oraz tradycyjną polską monodię.