Trzyletnią kadencję przeorską w krakowskim Konwencie Świętej Trójcy zakończył o. Piotr Ciuba OP. Niebawem bracia przystąpią do nowego wyboru. Prosimy Was o modlitwę w tej intencji.

Zgodnie z prawem naszego zakonu każdy dominikański konwent, czyli taki klasztor, w którym mieszka przynajmniej 6 braci, z czego przynajmniej 4 jest kapłanami, ma prawo wybrać sobie przeora.  Wybór taki dokonuje się bezwzględną większością głosów i podlega zatwierdzeniu wyższego przełożonego, czyli prowincjała. Przeor pozostaje na swoim urzędzie przez trzylecie, po którego upływie można go znów wybrać na to stanowisko, jednak już nie po raz trzeci bezpośrednio po sobie następujący w tym samym konwencie.