1.      Informujemy, że nasza wspólnota wybrała dotychczasowego przeora, o. Piotra Ciubę OP, na kolejną trzyletnią kadencję przeorską. Objęcie urzędu nastąpi w najbliższy wtorek 22 maja; zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas mszy św. o 12:00.

2.      W przyszłą sobotę 26 maja, podczas mszy św. o 10:00, siedmiu naszych braci otrzyma święcenia prezbiteratu z rąk ks. bpa Michała Janochy. Polecamy ich modlitwie.

3.      Za tydzień, w niedzielę 27 maja, przypada Uroczystość Trójcy Świętej – patronalne święto naszej bazyliki. Zapraszamy do wspólnego świętowania i udziału w przygotowanych przez DA Beczka wydarzeniach: wykładach, warsztatach, obejrzenia spektaklu teatralnego i odwiedzin w odpustowej kawiarence. Szczegółowy program odpustu można znaleźć na ulotkach rozdawanych przed kościołem.