Bracia Marcin Dyjak OP, Marcin Rutecki OP, Dominik Sala OP, Mariusz Kulig OP, Piotr Oleś OP, Rafał Szymko OP i Piotr Frey OP przyjmą świecenia prezbiteratu z rąk ks. bpa Michała Janochy podczas mszy św. w sobotę 26 maja o godzinie 10.00.

W niedzielę 27 maja o 10.30 bracia odprawią swoją mszę św. prymicyjną.