W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi oświadczam, że Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie nie podejmował żadnych działań, które zagrażałyby należytemu przewietrzaniu Miasta Krakowa.

Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonych przy ul. Dobrego Pasterza oraz Al. Bora Komorowskiego, w rejonie objętym procedowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), w istocie zabrał głos w dyskusji, składając stosowne uwagi do MPZP  w trybie przewidzianym przepisami prawa. 

Naszym celem było i jest jedynie doprowadzenie do sytuacji, w której wszyscy inwestorzy traktowani są na równi. Klasztor nie widzi bowiem powodów, dla których miałby być dyskryminowany w stosunku do swoich sąsiadów, na objętych planowaniem przestrzennym terenie. W efekcie podjętych działań działki Klasztoru nie zyskają na wartości. 

Mając na uwadze powyższe zaprzeczam wszelkim nieprawdziwym informacjom stanowiącym próbę zdyskredytowania dobrego imienia Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie oraz działań przez niego podejmowanych.

Piotr Ciuba OP
Przeor Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie