W najbliższym tygodniu zakończy pracę w naszym klasztorze o. Jakub Kruczek OP, długoletni magister braci studentów, by podjąć nowe obowiązki powierzone mu przez prowincjała. Dziękujemy o. Jakubowi za jego obecność w naszej wspólnocie i wierną pracę w klasztorze i bazylice.

Wkrótce w naszym konwencie zamieszka – i będzie przełożonym braci studentów – o. Cyprian Klahs OP, dotychczasowy przełożony klasztoru na Wiktorówkach.

Obydwu naszych Braci powierzamy Waszej modlitwie.