1.    Jutro, w poniedziałek 11 czerwca, z powodu kapituły klasztoru nie będziemy spowiadali w godzinach od 14.00 do 16.00.

2.    Informujemy, iż w najbliższym tygodniu naszą wspólnotę zakonną opuści o. Jakub Kruczek OP, długoletni magister braci studentów, by podjąć nowe obowiązki powierzone mu przez prowincjała.

Wkrótce w naszym konwencie zamieszka – i będzie przełożonym braci studentów – o. Cyprian Klahs OP, dotychczasowy przełożony klasztoru na Wiktorówkach.

Dziękujemy o. Jakubowi za jego pracę w Krakowie, a obydwu naszych Braci powierzamy Waszej modlitwie.

3.    Działające przy naszym klasztorze Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii zakończy rok akademicki wspólną modlitwą w przyszłą niedzielę 17 czerwca, podczas mszy św. o 9:00.

Po mszy św. wszystkich chętnych zapraszamy do Auli św. Tomasza z Akwinu na okolicznościowy wykład prof. Eleonory Stump z Uniwersytetu w Saint Louis zatytułowany „Cierpienie i rozkwitanie”.