Działający przy naszym klasztorze Ruch Spotkania Małżeńskie organizuje w dniach 28-30 września wyjazdowe rekolekcje dla małżeństw w Skomielnej Czarnej, mające na celu pogłębienie relacji małżeńskiej i pomoc w lepszym i głębszym wzajemnym zrozumieniu.

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Szczegóły dotyczące rekolekcji, jak i zapisów znajdują się na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl

Kolejna edycja rekolekcji odbędzie się w grudniu.