1.    Jutro, w poniedziałek 24.09, rozpocznie się nowy rok akademicki w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym naszej Prowincji. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za braci studentów i wszystkich wykładowców podczas Mszy świętej konwentualnej o godzinie 12.00.

2.    Działający przy naszym klasztorze Ruch Spotkania Małżeńskie organizuje w dniach 28-30 września wyjazdowe rekolekcje dla małżeństw w Skomielnej Czarnej, mające na celu pogłębienie relacji małżeńskiej i pomoc w lepszym i głębszym wzajemnym zrozumieniu. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Szczegóły dotyczące rekolekcji, jak i zapisów znajdują się na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl Kolejna edycja rekolekcji odbędzie się w grudniu.

3.    W październiku rozpocznie się roczne przygotowanie osób dorosłych do sakramentów chrztu, bierzmowania i pierwszej komunii św. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej klasztoru.