Czy charyzmaty, wylanie Ducha Świętego, dar języków, proroctwa i uzdrowienia miały miejsce tylko w czasach Apostołów? Wiele osób niepokoi się, czy mieszczą się one w tradycji katolickiej, czy też są objawem „pentekostalizacji” katolicyzmu.

Aby znaleźć odpowiedź na te pytania, o. Tomasz Gałuszka OP sięga do zapomnianych tekstów największego teologa katolickiego, św. Tomasza z Akwinu.

Zapraszamy do klasztornego kapitularza w czwartek 25 października o 18:00.