1.   Wraz z Wydawnictwem WAM zapraszamy na spotkanie o książce „Apokalipsa tu i teraz” René Girarda, jednego z największych europejskich myślicieli, zatytułowane Czy to naprawdę już?. Dyskutować będą o. Jan Andrzej Kłoczowski oraz dr Paweł Rojek z Instytutu Filozofii UJ. Rozmowę poprowadzi ks. Adam Pawlaszczyk, redaktor naczelny Gościa Niedzielnego. Spotkanie odbędzie się w kapitularzu klasztoru w czwartek 15 listopada o godz. 18:30.