1.    Dziś przed bazyliką bracia prowadzą kwestę na pokrycie kosztów ratunkowego remontu dominikańskiej bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku.