W sobotę o 20:30 zapraszamy na gregoriańską wigilię uroczystości odpustu naszej Bazyliki. Tradycyjne Matutinum poprowadzi grupa chorałowa Vigilantes z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, która tego dnia obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia, za który dziękować będzie podczas Mszy św. o 19:30.

Odprawione zostanie brewiarzowe Matutinum – czyli rodzaj bardzo rozbudowanej godziny czytań – tej uroczystości, które w całości zaśpiewamy korzystając ze średniowiecznych muzycznych zapisów chorału z ksiąg dominikańskich. Wigilia ta będzie celebrowana już po raz dziesiąty z rzędu, a śpiew poprowadzi grupa chorałowa Vigilantes działająca w Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym pod przewodnictwem o. Wojciecha Sznyka OP.

Grupa chorałowa Vigilantes obchodzi w tym roku jubileusz dziesięciolecia swojego istnienia. Od 2009 roku członkowie grupy uczą się śpiewu chorałowego, celebrują wigilie największych świąt i uroczystości roku liturgicznego oraz przygotowują spotkania z tradycyjnym nabożnym śpiewem pieśni i nabożeństw z dawnych czasów.

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w modlitwę oraz śpiew: psalmów, antyfon, responsoriów oraz czytań, w czasie Matutinum o godzinie 20.30. Wcześniej zaś o godzinie 19.30 odbędzie się Msza święta, w czasie której będziemy dziękować Bogu za 10 lat istnienia Vigilantes.

Dla wszystkich uczestników liturgii przygotujemy kancjonaliki zawierające teksty Matutinum (w wersji polsko-łacińskiej) wraz z zapisem chorałowym.

Więcej informacji: https://fdol.pl/2WMakBf