Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 czerwca o 19:00 w kapitularzu klasztoru. Poprowadzi je Łukasz Wojtusik.

24 godziny kochania to luźno splecione ze sobą historie ludzi, którzy kochają. Autor tka fabułę w wielu miejscach świata, osnową jest miłość. Podjęte w przeszłości decyzje, które rzutują na dzisiaj; powierzchowna szarość, pod którą pulsuje namiętność.

„Bez trywializownia i uproszczeń, książka daleka od banalizowania miłości. Z czułością opisująca złożoność naszych relacji. Czasami okrutna, ale przede wszystkim mądra i piękna jak starożytna mozaika. Konfrontująca nas z własną niedojrzałością” (Krystian Wieczorek, aktor).

O. Krzysztof Popławski OP mieszka w Rzymie, gdzie pełni funkcję socjusza generała zakonu ds. Europy Środkowej i Wschodniej. Ma za sobą bogate doświadczenie duszpasterskie. Zajmował się młodzieżą w Krakowie, był dominikańskim duszpasterzem powołań w Poznaniu, przeorem i proboszczem parafii w Gdańsku. Przez kilka lat przebywał na Tajwanie i Chinach. W latach 2006-2014 był prowincjałem polskich dominikanów. Opublikował m.in. „Rok taty” (2009), „Dominikanie o siedmiu grzechach głównych” (współautor, 2014), „Oczko. Miniatury (anty)klerykalne” (2015), „Klucz do rachunku sumienia” (współautor, 2016) i „Dominikanie o ośmiu błogosławieństwach” (współautor,2017).