Działające przy naszym klasztorze Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii rozpoczęło zapisy na rok akademicki 2019/2020.

Studium jest szkołą dla wszystkich, którzy chcą poznać wielką tradycję chrześcijańskiej filozofii i teologii. Zajęcia odbywają się w 14 sobót w ciągu roku i trwają przez cały dzień. Słuchaczami Studium mogą być osoby w każdym wieku, niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Zajęcia trwają od października do czerwca i odbywają się w soboty, raz lub dwa razy w miesiącu przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie, w godz. 9:00 – 18:45. Zajęcia są odpłatne – 250 zł/semestr.
Zapisy potrwają do 20 września. Można się zgłaszać drogą mailową, pisząc na adres: dsft@dominikanie.pl. Pierwsze zgłoszenia już napływają. Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji o Studium i rekrutacji można na stronie internetowej: www.dsft.dominikanie.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września.