1. Jutro, w poniedziałek 2 września o godzinie 18.00 odprawimy mszę św. roczną w intencji zmarłych powierzonych naszej modlitwie.

2. Po wakacyjnej przerwie do niedzielnego porządku mszy św. powraca msza o godzinie 15.30. Jednocześnie informujemy, że do soboty 14 września włącznie, w dni powszednie spowiadamy w godzinach od 12.00 do 20.00.

3. W październiku rozpocznie się roczne przygotowanie osób dorosłych do sakramentów chrztu, bierzmowania i pierwszej komunii św. Zapraszamy wszystkich nieochrzczonych, którzy chcą przyjąć ten sakrament oraz ochrzczonych, którzy nie przyjęli bierzmowania lub komunii. Będziemy również prowadzić grupę w języku angielskim dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie. Więcej informacji oraz zapisy znaleźć można na stronie internetowej www.liturgia.dominikanie.pl

4. Do 20 września trwają zapisy do Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii na rok akademicki 2019/2020. Studium jest szkołą dla wszystkich, którzy chcą poznać wielką tradycję chrześcijańskiej filozofii i teologii. Słuchaczami mogą być osoby w każdym wieku, niezależnie od posiadanego wykształcenia. Więcej informacji o Studium i rekrutacji znaleźć można na stronie internetowej: www.dsft.dominikanie.pl.

5. Polecamy najnowszy numer miesięcznika w „W drodze”, zatytułowany „Zgorszeni Kościołem” w którym przeczytamy między innymi o tym, jak przeżyć kryzys wiary. Czy każdemu wierzącemu człowiekowi grozi taki kryzys? Jak się przed nim uchronić i jak sobie poradzić, gdy nas dotknie. O tym w tekstach ojców Jacka Salija OP i Pawła Kozackiego OP. W numerze także o kościelnych skandalach i polityce na ambonie w rozmowach z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim OP i redaktorem Pawłem Lisickim. Miesięcznik jak zawsze do nabycia przed kościołem.