Zapraszamy 8 października o godz. 18:00 do Kapitularza naszego klasztoru na wykład zatytułowany „Przymierze” dr Danuty Piekarz z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wykład organizowany jest w ramach Krakowskich Ekumenicznych Dni Biblijnych, które odbędą się w dniach 8-24 października. Wydarzenie organizowane jest przez Radę ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej oraz Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, których centralnym punktem będzie Maraton Biblijny – 24-godzinne publiczne czytanie Pisma Świętego.