Zapraszamy w dniach 9-10 grudnia do naszego klasztoru na otwarte spotkania podsumowujące II etap projektu konserwacji i digitalizacji negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego oraz promujących tę niezwykłą kolekcję.

 

PROGRAM

DYSKUSJA EKSPERCKA

Konserwacja i digitalizacja negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego OP
9 grudnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 11.00

Aula św. Tomasza w Klasztorze Ojców Dominikanów w Krakowie, ul. Stolarska 12 (wejście przez furtę)

Spotkanie ma charakter otwarty; przewidziany jest czas na pytania audytorium i przedstawicieli mediów.

Wydarzenie na Facebooku

Paneliści – uczestnicy projektu:

o. dr Ireneusz Wysokiński OP – dominikanin, historyk, dyrektor Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie; koordynator projektu.

mgr Anna Seweryn – konserwator dzieł sztuki i materiałów archiwalnych, pracownik Oddziału VIII ds. Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, wykonywała prace z zakresu konserwacji fotografii m.in. dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Muzeum Miejskiego w Tychach, Fototeki Instytutu Historii Sztuki UJ; podczas realizacji projektu pełniła funkcję opiekuna merytorycznego.

mgr Małgorzata Bochenek – historyk, konserwator materiałów archiwalnych, kierownik Oddziału VIII ds. Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie; podczas realizacji projektu pełniła funkcję konserwatora negatywów.

dr Daniel Podosek – historyk i teoretyk fotografii, zawodowy fotograf dzieł sztuki, architektury i planów filmowych, praktyk opracowywania cyfrowych baz danych i obróbki cyfrowej; podczas realizacji projektu odpowiedzialny za digitalizację i obróbkę cyfrową negatywów.

mgr inż. Daniel Florek – informatyk, koordynator ds. digitalizacji zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie; podczas realizacji projektu odpowiedzialny za kontrolę jakości zdigitalizowanych negatywów.

Prowadzenie: mgr Marcin Sanak (Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie)

W czasie dyskusji uczestnicy projektu przedstawią poszczególne etapy i efekty swojej pracy nad zabezpieczeniem, konserwacją i digitalizacją negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego. Eksperci – m.in. przy pomocy sporządzonej dokumentacji fotograficznej – przybliżą uczestnikom spotkania techniczne szczegóły swoich działań oraz znaczenie negatywów dominikanina z punktu widzenia teorii procesu fotograficznego. Podzielą się również osobistymi wrażeniami i opowiedzą, co stanowiło dla nich największe wyzwanie w trakcie prowadzonych prac. W czasie dyskusji przedstawione zostaną plany archiwum dotyczące kontynuacji procesu digitalizacji negatywów o. Studzińskiego oraz ich udostępnienia w Internecie.

DYSKUSJA PANELOWA

Ojciec Generał Adam Studziński OP (1911–2008) i jego fotograficzna pasja
10 grudnia 2019 r. (wtorek), godz. 18.00

Kapitularz Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie, ul. Stolarska 12 (wejście przez furtę)

Spotkanie ma charakter otwarty; przewidziany jest czas na pytania audytorium i przedstawicieli mediów.

Wydarzenie na Facebooku

Paneliści:

dr hab. Marek Walczak, prof. UJ – historyk sztuki, dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ, autor licznych publikacji poświęconych dominikańskim zabytkom sztuki.

o. Dominik Orczykowski OFMCap – kapucyn, kapelan harcerzy, harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

mgr Emil Zaitz – archeolog, pracownik Muzeum Archeologicznego w Krakowie, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. prowadził badania archeologiczne na terenie krakowskiego klasztoru Dominikanów.
mgr Marcin Sanak – historyk i archiwista, pracownik Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, doktorant na Wydziale Historycznym UJ.

Prowadzenie: o. dr Ireneusz Wysokiński OP (Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie)

Zaproszeni eksperci oraz przyjaciele o. Adama Studzińskiego OP podzielą się swoją wiedzą oraz wspomnieniami na temat osoby i działalności legendarnego kapelana spod Monte Cassino, przybliżając w szczególny sposób fotograficzną pasję dominikanina. Negatywy poddane konserwacji i digitalizacji posłużą jako podstawa do przedstawienia poszczególnych etapów życia o. Studzińskiego: kapelana Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, duszpasterza harcerzy, legionistów i kombatantów II wojny światowej, archeologa prowadzącego prace w krakowskim klasztorze Dominikanów i kościele św. Idziego, a także opiekuna i konserwatora tamtejszych dzieł sztuki. Dzięki użyciu prezentacji multimedialnej, goście spotkania będą mogli obejrzeć najciekawsze fotografie autorstwa zasłużonego zakonnika. Uczestnicy dyskusji poruszą również kwestię znaczenia omawianej kolekcji negatywów dla badaczy biografii o. Studzińskiego oraz najnowszej historii Polski.